Nikola Prášilová

Bakalářská práce

Rozhodovací proces při výběru seznamovacího portálu

Decision-making process when choosing a dating portal
Anotace:
Bakalářská práce na téma rozhodovací proces při výběru seznamovacího portálu se zabývá popisem a analýzou chování kupujících. Práce analyzuje firemní identitu, komunikaci a image daných seznamovacích portálů, které byly během hloubkových rozhovorů nejčastěji zmiňovány. Na základě zjištěných informací byly určeny hlavní kritéria pro budování image seznamovacího portálu.
Abstract:
The bachelor thesis's name is decision-making process when choosing a dating portal, which deals with description and analysis of the behavior of buyers. The thesis analyzes corporate identity, communication and image of the dating sites that were the most often mentioned during the in-depth interviews. Based on this information the main criteria for image building of dating sites were defined.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
Zveřejnit od: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Kupková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Prášilová, Nikola. Rozhodovací proces při výběru seznamovacího portálu. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace