Jakub Adamec

Bachelor's thesis

Optimalizace distribuční cesty výrobků Plzeňského Prazdroje do Jižní Korey

Optimizing the distribution routes of Pilsner Urquell products to South Korea
Abstract:
Cílem této práce je snaha o optimalizaci distribučních cest Plzeňského Prazdroje do Jižní Korey. Práce se skládá ze dvou částí. V první části je popsána historie pivovarnictví, spjatost českého národa s pivem, historie Plzeňského Prazdroje, výroba piva a dodací podmínky, které úzce souvisí s exportem. Na tuto část posléze volně navazuje praktická část, která analyzuje dosavadní distribuční cesty využívané …more
Abstract:
The aim of this thesis is to optimize the distribution routes of Pilsner Urquell to South Korea. The thesis consists of two parts. The first part describes the history of beer industry, the connection of the Czech nation with beer, the history of Pilsner Urquell, the production of beer and the terms of delivery, which are closely related to export. This part is freely followed by a practical part which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2018
  • Supervisor: Jaroslav Halík
  • Reader: David Braun

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72963