Mgr. Michal Hanusek

Diplomová práce

Architektura Identity managementu v prostředí ÚVT Masarykovy University

The Identity management architecture in the Masaryk University ICS envirnonment
Anotace:
Tato diplomová práce se bude zabývat tématem Identity management, v českém překladu správou identit. První část této práce si klade za cíl poskytnout teoretický základ týkající se identit a celého identity managementu. Část práce bude také zaměřena na otázky bezpečnosti, protože ta je v této oblasti velice důležitá. Praktická část se bude zabývat řešením správy identit na Ústavu výpočetní techniky …více
Abstract:
This Diploma thesis will deal with the topic of Identity management, in the Czech translation "správa identit". The first part of this work aims to provide a theoretical basis for the identities and Identity management. Part of the work will also focus on security issues, because it's very important in this field. The practical part will deal with Identity management solutions at the Department of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Martin Osovský
  • Oponent: Mgr. Jan Konečný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika