Bc. Marek Havelka

Bachelor's thesis

Transaktivační potenciál fúzních proteinů asociovaných s nádorovými chorobami

Transactivation potential of the fusion proteins associated with the tumor diseases
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na iniciaci transkripce, respektive na transaktivační domény transkripčních faktorů cMyb a MLL, které se současně vážou na ko-aktivátor KIX doménu. Cílem práce je charakterizovat region na transaktivační doméně, který je klíčový pro specifickou vazbu těchto dvou transkripčních faktorů ke KIX doméně. Je známo mnoho fúzních proteinů asociovaných s MLL, ve kterých může být …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the initiation of transcription, respectively on transactivation domains of cMyb and MLL transcription factors, which simultaneously bind to the KIX domain coactivator. The aim of the thesis is to characterize the region on the transactivation domain, which is crucial for the specific binding of these two transcription factors to the KIX domain. Many MLL-associated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2017
  • Supervisor: Dipl. Ing. Martin Piskáček, Dr. rer. nat.
  • Reader: Mgr. Jana Slováčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Specializations in Health Science / Laboratory Assistant