Bc. Marek Havelka

Bakalářská práce

Transaktivační potenciál fúzních proteinů asociovaných s nádorovými chorobami

Transactivation potential of the fusion proteins associated with the tumor diseases
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na iniciaci transkripce, respektive na transaktivační domény transkripčních faktorů cMyb a MLL, které se současně vážou na ko-aktivátor KIX doménu. Cílem práce je charakterizovat region na transaktivační doméně, který je klíčový pro specifickou vazbu těchto dvou transkripčních faktorů ke KIX doméně. Je známo mnoho fúzních proteinů asociovaných s MLL, ve kterých může být …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the initiation of transcription, respectively on transactivation domains of cMyb and MLL transcription factors, which simultaneously bind to the KIX domain coactivator. The aim of the thesis is to characterize the region on the transactivation domain, which is crucial for the specific binding of these two transcription factors to the KIX domain. Many MLL-associated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Dipl. Ing. Martin Piskáček, Dr. rer. nat.
  • Oponent: Mgr. Jana Slováčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant