Bc. Lucie Procházková

Bakalářská práce

Komunikační kompetence dětí těsně po nástupu do MŠ

The communication skills of children immediately after entering kindergarten
Anotace:
Bakalářská práce „Komunikační kompetence dětí těsné po nástupu do mateřské školy je zaměřena na úroveň komunikačních kompetencí dítěte získaných v rodině a později uplatněných v období nástupu do mateřské školy. V práci jsou vysvětleny termíny komunikace, jazyk a řeč, je zde také popsána ontogeneze dětské řeči a poté je objasněn význam dalších složek v rozvoji řeči. Druhá část práce se zaměřuje na …více
Abstract:
The bachelor thesis “Communicative competences of children immediately after starting kindergarten” focuses on children’s degree of communicative competence acquired at home and later used in the period of starting kindergarten. In the initial part of the thesis, the terminology such as communication, language and speech is explained, the ontogeny of children’s speech is described and the importance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta