Bc. Michal Hájek

Diplomová práce

Vliv teploty vody na výkon plavce

The influence of water temperature on swimmer's performance
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem teploty vody na výkon plavce. V první části objasňuji pojmy ze sportovního výkonu, poté se detailně věnuji výkonu plaveckému a faktorům, které ho ovlivňují. Výzkumná část práce byla zpracována na základě měření plavců ve vybraných teplotách vody na 200 metrové trati. Ze získaných dat jsme zodpověděli výzkumné otázky a naplnili hlavní cíl práce, kterým bylo zjistit …více
Abstract:
This diploma thesis explains how the temperature of the water influences the swimmer’s performance. The first part clarifies the terms of sports performance and describes in detail the swimmer’s performance and factors influencing it. The research has been done by measuring of the swimmer’s performance in different temperatures on the 200 meters track. Based on the gained data, we have answered research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Silvie Kodešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Práce na příbuzné téma