Robert Arzumanov

Diplomová práce

Detekce odlehlých pozorování – aplikace metod na data IT trhu

Outlier Detection – an application to IT market data
Anotace:
Detekce odlehlých pozorování se již dávno stala často používaným krokem ke zkvalitnění datových souborů před jejich analýzou a následně i alternativním způsobem zkoumání dat. Praktická aplikace metod detekce outlierů se postupem času stále rozšiřuje, stejně jako i řešené množství úloh. Tato práce si klade za cíl prozkoumání, výběr vhodných metod a aplikaci za účelem řešení konkrétního praktického problému …více
Abstract:
Outlier identification has been a frequently-used data cleaning procedure for several decades, later on becoming an alternative approach to viewing and analysing data. Practical application of outlier identification methods and tasks solved widely vary and continuously develop over time. This thesis sets a goal of overview and selection of the most appropriate methods for subsequent application in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2014
  • Vedoucí: Michal Černý
  • Oponent: Jan Pelikán

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58495

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum