Bc. Timotej Gajdošík

Bachelor's thesis

Oxidační stres u denitrifikačních bakterií

Oxidative stress in denitrifying bacteria
Abstract:
The nitrogen cycle in nature is in no small part influenced by denitrification bacteria. The model organism for studying this process is Paracoccus denitrificans. Due to the fact that it is an obligatory respirating bacteria, its metabolism is under strain from oxidative stress. In a previous research by Pernkířová et al. 2015 this bacteria was put under increased oxidative stress and a following proteomic …more
Abstract:
Cyklus dusíku v přírodě je z nemalý míry ovlivňován denitrifikačními bakteriemi. Modelovým organismem studia tohoto procesu je Paracoccus denitrificans. Vzhledem na to, že se jedná o obligátně respirující bakterii, je její metabolismus zatížen oxidačním stresem. Ve předešlém výzkumu Pernkířová et al. 2015 byla tato bakterie vystavena zvýšenému oxidačnímu stresu a následní proteomická analýza ukázala …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
  • Reader: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Biochemistry / Biochemistry