Bc. Timotej Gajdošík

Bakalářská práce

Oxidační stres u denitrifikačních bakterií

Oxidative stress in denitrifying bacteria
Abstract:
The nitrogen cycle in nature is in no small part influenced by denitrification bacteria. The model organism for studying this process is Paracoccus denitrificans. Due to the fact that it is an obligatory respirating bacteria, its metabolism is under strain from oxidative stress. In a previous research by Pernkířová et al. 2015 this bacteria was put under increased oxidative stress and a following proteomic …více
Abstract:
Cyklus dusíku v přírodě je z nemalý míry ovlivňován denitrifikačními bakteriemi. Modelovým organismem studia tohoto procesu je Paracoccus denitrificans. Vzhledem na to, že se jedná o obligátně respirující bakterii, je její metabolismus zatížen oxidačním stresem. Ve předešlém výzkumu Pernkířová et al. 2015 byla tato bakterie vystavena zvýšenému oxidačnímu stresu a následní proteomická analýza ukázala …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie