Sára Malečková

Bakalářská práce

Odrůdy a technologické postupy výroby cidrů a perry.

Cultivars and technological processes of cider and perry production.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá odrůdami jabloní a hrušní vhodnými pro výrobu cidrů a perry, stručně je popsán též postup výroby. Od historie samotných ovocných dřevin, přes správné ošetřování sadů a některé obsahové složky, až po popis samotných odrůd. Všechny odrůdy, které jsou popsány v této práci, jsou zahraniční, protože v našich zemích se téměř nepěstují odrůdy vhodné k tomuto použití anebo je …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with apple and pear varieties suitable for the production of cider and perry. The production process is also briefly described. From the history of the fruit trees themselves, through the correct treatment of orchards and some content components, to the description of the varieties themselves. All varieties described in this work are foreign, because there are almost no …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Híc, Ph.D.
  • Oponent: Ivo Ondrášek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Zahradnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zahradnictví / Jakost rostlinných potravinových zdrojů

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.