Sára Malečková

Bachelor's thesis

Odrůdy a technologické postupy výroby cidrů a perry.

Cultivars and technological processes of cider and perry production.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá odrůdami jabloní a hrušní vhodnými pro výrobu cidrů a perry, stručně je popsán též postup výroby. Od historie samotných ovocných dřevin, přes správné ošetřování sadů a některé obsahové složky, až po popis samotných odrůd. Všechny odrůdy, které jsou popsány v této práci, jsou zahraniční, protože v našich zemích se téměř nepěstují odrůdy vhodné k tomuto použití anebo je …more
Abstract:
This bachelor's thesis deals with apple and pear varieties suitable for the production of cider and perry. The production process is also briefly described. From the history of the fruit trees themselves, through the correct treatment of orchards and some content components, to the description of the varieties themselves. All varieties described in this work are foreign, because there are almost no …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Híc, Ph.D.
  • Reader: Ivo Ondrášek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Horticulture

Bachelor programme / field:
Horticulture / Quality of plant food sources

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.