Bc. Erika Bubelínyová

Diplomová práce

Kontrola výkonnosti v štátnej správe SR

Performance control of state administration in Slovak Republic
Abstract:
Control at public administration is process of authority, authorized by law and is oriented to management with financial and tengible resources of public institutions. Today’s, there’s no self-contained system of public control. It doesn’t work neither by efficiency control. Diploma work engages problems of efficiency control in condition by The Supreme Audit Office of The Slovak Republic. Efficiency …více
Abstract:
Kontrola vo verejnej správe je činnosť orgánov, poverených zo zákona a je zameraná na hospodárenie s finančnými a hmotnými prostriedkami verejných inštitúcií. V dnešnej dobe, ale neexistuje ucelený systém verejnej kontroly a nefunguje ani pri type kontroly akou je kontrola výkonnosti. Diplomová práca sa venuje problematike kontroly výkonnosti v podmienkach NKÚ SR. Kontrola výkonnosti sa týka hospodárnosti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Šagát, PhD.
  • Oponent: Prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Práce na příbuzné téma