Theses 

Je dobrá smrt součástí dobrého života – Bc. Markéta Kolínová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Markéta Kolínová

Bakalářská práce

Je dobrá smrt součástí dobrého života

Is Good Death a Part of Good Life?

Anotace: Tato bakalářská práce si klade otázku, zda dobrá smrt (?eutanazie?) může být dobrem v lidském životě. V první části práce se věnuji zkoumání pojmu života jako nějakého dobra a to především na základě článku Philippy Footové. Footová dopodrobna analyzuje pojem eutanazie, který má znamenat dobrou smrt, tj. smrt, která je pro člověka jakýmsi prospěchem, a nikoli újmou. Nejprve vysvětluji definici eutanazie a následně srovnávám argumenty stanovující, jestli je život sám o sobě nějaké dobro, či nikoliv. Věnuji se problému, zda je nutné za určitých okolností žádat o eutanazii, protože už pro člověka život dobrý není. V druhé části práce se zabývám oprávněností eutanazie a otázkou, zda by eutanazie měla být legalizována. V současnosti se o legalizaci eutanazie vedou spory, protože tento akt způsobuje člověku absolutní újmu. Autoři jako Munzarová a Jirsa poukazují na způsoby, jak by mohla být legalizovaná eutanazie zneužita, zatímco Footová navrhuje řešení, jak lze jejímu zneužití předejít.

Abstract: This bachelor thesis gives the question, whether could be good death (?euthanasia?) a good in human life. In the first part of my thesis I focus on the concept of life as good based on the article of Philippa Foot. Foot closely analyzes the concept of euthanasia, which is supposed to mean good death, that means death, which is benefit for a person, not a harm. I explain the definition of the euthanasia and then I compare the arguments whether the life in its entirety is good or only some part of life is good. I focus on the problem, if it is necessary to request the euthanasia in some phase of the life because it is no longer good from the person´s point of view. In the second part I focus on acceptability of euthanasia. There is a question, whether it should be legalised. There are conflicts concerning legalisation of euthanasia nowadays, because this act causes total harm to a person. Autors as Munzarová and Jirsa show the ways how would be legalised euthanasia abused, while Foot suggests the solution, how to prevent the abuse.

Klíčová slova: eutanazie, dobro, smrt, Philippa Footová

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=20229 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Kolínová, Markéta. Je dobrá smrt součástí dobrého života. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 19:06, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz