Jan Procházka

Diplomová práce

Informační strategie neziskové organizace

Nonprofit organization information strategy
Anotace:
Cílem diplomové práce je vytvoření informační strategie pro neziskovou organizaci, která ji označí za přínosnou a ze získaných zkušeností určit teoretické poznatky, které nebyly zřejmé na počátku práce a které jsou dle autora práce zobecnitelné. Tvorba vzniku informační strategie je navržena speciálně pro prostředí nadace OSF a vychází z metodik MMDIS a COBIT a z rámce pro tvorbu informační strategie …více
Abstract:
The aim of the thesis is information strategy development for a particular nonprofit foun- dation in the Czech Republic that would mark the strategy as a valuable contribution to its organizational planning. Then these thesis point theoretical findings, which has not been clear in the beginning and which are probably generalizable. The development method was designed specifically for OSF in Prague …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Ota Novotný
  • Oponent: Robert Basch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37379

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie