Silvie PORUBOVÁ

Bakalářská práce

NANDA-Int. ošetřovatelské diagnózy v domácí péči

NANDA-Int. nursing diagnoses in Home Care
Anotace:
Cíl: Cílem bakalářské práce je využití NANDA diagnostiky v agenturách domácí péče, stanovení nejčastěji se vyskytujících ošetřovatelských diagnóz u klientů v domácí péči a využitelnost hodnotících škál při posouzení klientova stavu a individuálních problémů či potřeb. Dílčím cílem je sestavení sady ošetřovatelských diagnóz pro domácí péči. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část …více
Abstract:
Objective: The aim of this work is the use of NANDA diagnosis in home care agencies, determining the most frequently occurring diagnoses for nursing home care clients and usability rating scales for assessing the client's condition and individual problems or needs. Partial to build a set of nursing home care diagnoses. The thesis is divided into theoretical and practical. The theoretical part explains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Zveřejnit od: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PORUBOVÁ, Silvie. NANDA-Int. ošetřovatelské diagnózy v domácí péči. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta