Bc. Pavel Mička

Bachelor's thesis

Vývoj politických stran v ČR po roce 1989 a formování politické stability

Progression of political partys in Czech republic after the year 1989 and formation of political stability
Anotácia:
Ve své práci se chci zabývat zmapováním českého politického spektra po roce 1989. Jako začátek nové éry se ve své práci opírám o datum 17. listopadu r. 1989. Toto datum vedlo k výměně doposud vládnoucí elity za nové a přineslo také spoustu změn. Např. vznik Občanského fóra, změna volebního systému z většinového na poměrný, nové volební zákony. Vznik nových politických stran a hnutí, první červnové …viac
Abstract:
In my project I will be focusing on mapping out Czech political spektrum after 1989. Given that it was the beginning of a new era, I am strating from the 17th of November 1989. This date led to the exchange of the governing elite of the time for a new set, as well as bringing about a lot of other chnges. For example the establishment of a Citizen forum, the change of political systém from majority …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedúci: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní