Bc. Julie LARIONOVA

Diplomová práce

Finanční aspekty rozšíření kapacity poskytovaných služeb firmy Paratunka

Financial aspects of the expansion of the capacity services provided by the company Paratunka
Anotace:
Předmětem diplomové práce je zhodnocení finančních aspektů jednotlivých variant rozšíření kapacit podniku s cílem nalézt nejvhodnější variantu rozšíření jeho služeb. V úvodu analytické části práce je provedeno zhodnocení současného stavu podniku a analýza silných a slabých stránek podniku s důrazem na finanční ukazatele podniku. Součástí práce je přímé dotazníkové šetření mezi stávajícími i potenciálními …více
Abstract:
The subject of the thesis is the evaluation of the financial aspects of the various variants of the expansion of the company capacity expansion with the aim of finding the most suitable variant of extension of its services. In the introduction the analytic part of the thesis is carried out to assess the current state of the company and analysis of the strengths and weaknesses of the company with an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Uhman

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LARIONOVA, Julie. Finanční aspekty rozšíření kapacity poskytovaných služeb firmy Paratunka. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management