Theses 

Zdravý životní styl středoškolské mládeže – Michaela HLAVÁČOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in pedagogy / Health Education

Michaela HLAVÁČOVÁ

Bachelor's thesis

Zdravý životní styl středoškolské mládeže

Hight school teenager´s healthy lifestyle ght school teenager´s healthy lifestyle

Anotácia: ABSTRAKT Klíčová slova: pohyb, středoškolská mládež, volný čas, výživa, zdravý životní styl. Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou zdravého životního stylu jako významného nástroje k ovlivnění lidského zdraví. Cílem práce je zjistit postoje středoškolských studentů studujících v Českých Budějovicích ke zdravému životnímu stylu, indikovat případné nedostatky a navrhnout možné intervence, které by měly pozitivní dopad na životní styl těchto středoškoláků

Abstract: ABSTRACT Keywords: movement, secondary school students, leisure, nutrition, healthy life style. This bachelor thesis deals with issues of a healthy life style as an important tool improving health of people. The goal of the thesis was to find out the attitude to a healthy life style with students of secondary schools in České Budějovice, to identify potential deficiencies, and to suggest possible interventions with positive impact on the life style of secondary school students

Kľúčové slová: Klíčová slova, pohyb, středoškolská mládež, volný čas, výživa, zdravý životní styl.

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
  • Zverejniť od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HLAVÁČOVÁ, Michaela. Zdravý životní styl středoškolské mládeže. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 5. 2019 17:26, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz