Michaela HLAVÁČOVÁ

Bakalářská práce

Zdravý životní styl středoškolské mládeže

Hight school teenager´s healthy lifestyle ght school teenager´s healthy lifestyle
Anotace:
ABSTRAKT Klíčová slova: pohyb, středoškolská mládež, volný čas, výživa, zdravý životní styl. Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou zdravého životního stylu jako významného nástroje k ovlivnění lidského zdraví. Cílem práce je zjistit postoje středoškolských studentů studujících v Českých Budějovicích ke zdravému životnímu stylu, indikovat případné nedostatky a navrhnout možné intervence, …více
Abstract:
ABSTRACT Keywords: movement, secondary school students, leisure, nutrition, healthy life style. This bachelor thesis deals with issues of a healthy life style as an important tool improving health of people. The goal of the thesis was to find out the attitude to a healthy life style with students of secondary schools in České Budějovice, to identify potential deficiencies, and to suggest possible interventions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLAVÁČOVÁ, Michaela. Zdravý životní styl středoškolské mládeže. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses k0upjl k0upjl/2
2. 5. 2014
Složky
Soubory
Bulanova, L.
3. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.