Bc. Eva Szabová

Diplomová práce

Centrálna banka ako regulátor bankového systému

The Central Bank as a Banking Regulator
Abstract:
The diploma theses deals with contemporary status of banking supervision in the European Union contries in compare with planes to centralize the banking supervision whitin the frame of the united approach in European Union. Bring a view to the problems of the bankig supervision and regulation as a whole, its gradual integration in the united banking supervision in the context of the european legislation …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá súčasným stavov bankového dohľadu v štátoch európskej únie v porovnaní s plánmi centralizovať bankový dohľad v rámci jednotného prístupu v Európskej únii. Prináša pohľad na problémy bankového dohľadu a regulácie ako celku a jeho postupnú integráciu na jednotný bankový dohľad v súčinnosti s európskou legislatívou a jej implementáciou do legislatívy jednotlivých členských krajín …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Mária Klimiková, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance