Bc. David Zapletal

Diplomová práce

Strukturní studium interakcí mezi proteiny, které se účastní ukončení transkripce

Structural studies of protein-protein interactions involved in transcription termination
Anotace:
Nrd1–Nab3–Sen1 (NNS) komplex zodpovídá za terminaci transkripce nekódujících genů v kvasinkách. NNS komplex se v průběhu terminace naváže na RNA polymerázu II (RNAPII) prostřednictvím interakce Nrd1 proteinu s C-terminální doménou RNAPII a rozpoznání specifických sekvencí v nascentní RNA pomocí Nrd1 a Nab3 proteinů. Struktury jednotlivých domén Nrd1 a Nab3 proteinů jsou dobře popsány na atomární úrovni …více
Abstract:
The Nrd1–Nab3–Sen1 (NNS) complex is responsible for transcription termination of non-coding RNA (ncRNA) genes in yeast. During the termination event the NNS complex is recruited to the transcribing RNA polymerase II (RNAPII) through the interaction of Nrd1 with the C-terminal domain of RNAPII and the recognition of specific motifs in the nascent RNA by Nrd1 and Nab3. The structure of Nrd1 and Nab3 …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Houser, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta