Bc. David Zapletal

Master's thesis

Strukturní studium interakcí mezi proteiny, které se účastní ukončení transkripce

Structural studies of protein-protein interactions involved in transcription termination
Abstract:
Nrd1–Nab3–Sen1 (NNS) komplex zodpovídá za terminaci transkripce nekódujících genů v kvasinkách. NNS komplex se v průběhu terminace naváže na RNA polymerázu II (RNAPII) prostřednictvím interakce Nrd1 proteinu s C-terminální doménou RNAPII a rozpoznání specifických sekvencí v nascentní RNA pomocí Nrd1 a Nab3 proteinů. Struktury jednotlivých domén Nrd1 a Nab3 proteinů jsou dobře popsány na atomární úrovni …more
Abstract:
The Nrd1–Nab3–Sen1 (NNS) complex is responsible for transcription termination of non-coding RNA (ncRNA) genes in yeast. During the termination event the NNS complex is recruited to the transcribing RNA polymerase II (RNAPII) through the interaction of Nrd1 with the C-terminal domain of RNAPII and the recognition of specific motifs in the nascent RNA by Nrd1 and Nab3. The structure of Nrd1 and Nab3 …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Josef Houser, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta