Tomáš Hanzl

Bakalářská práce

Work-life Balance - rovnováha mezi osobním a profesním životem zaměstnanců

Work-life Balance of employees
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem work-life balance neboli rovnováhou mezi pracovním a osobním životem zaměstnanců. Hlavním cílem práce je analyzovat současný stav vyváženosti mezi osobním a pracovním životem zaměstnanců soukromého a veřejného sektoru, a také zjistit současný stav rovnováhy spokojenosti mezi pracovním a osobním životem dotazovaných zaměstnanců. Teoretická část vymezuje základní pojmy …více
Abstract:
Bachelor´s Thesis deals with the topic of work-life balance – the balancing of professional and personal life. The main aim is the analysis of the current balance between the personal and working life of private and public sector employees, and also to find out the current balance of satisfaction with the working and personal life of the employees surveyed. Theoretical part defines basic terms, definitions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Barbora Pánková, MBA
  • Oponent: Zdeněk Mikulka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.