Bc. Kateřina Pořízková

Diplomová práce

Chování spotřebitelů a faktory ovlivňující kupní rozhodovací proces na automobilovém trhu

The Consumer Behaviour and Factors Influencing Buying Decision Process on Automotive Market
Anotace:
Diplomová práce se zabývá chováním spotřebitelů a analýzou faktorů, které toto chování ovlivňují. Hlavním cílem je specifikovat chování spotřebitelů a faktory ovlivňující spotřebitele při jeho kupním rozhodovacím procesu v teoretické rovině a aplikovat tyto poznatky do praxe. V teoretické části proto najdeme vysvětlení klíčových pojmů, detailnější rozbor fází kupního rozhodovacího procesu a skupin …více
Abstract:
This master thesis is focused on consumer behavior and analysis of factors influencing this behavior. The main objective is to specify consumer behavior and factors influencing buying decision process at the theoretical level and apply this knowledge into practice. Therefore, in theoretical part we will find explanation of key terms, detailed analysis of buying decision process and its phases and analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní