Bc. Petra Nováková

Bachelor's thesis

Společná zemědělská politika - současnost a budoucnost

Common Agricultural Policy - Today and Future
Abstract:
Bakalářská práce „Společná zemědělská politika – současnost a budoucnost“ se zabývá stavem a kritikou současné i budoucí Společné zemědělské politiky Evropské unie se zaměřením spíše na oblast venkova. První část je zaměřena na popis Společné zemědělské politiky od jejího vzniku až po současnost, včetně rozboru jednotlivých reforem, kterými byla Společná zemědělská politika měněna. Druhá část popisuje …more
Abstract:
The bachelor thesis „Common Agricultural Policy – Today and Future“ deals with the situation and criticism of the present and future Common Agricultural Policy of the European Union focused on rural areas. The first part is concentrated on describing of the Common Agricultural Policy from its formation to the present day, including the analysis of particular reforms, which the Common Agricultural Policy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta