Bc. Jakub Novotný

Diplomová práce

Chuťové preference králíků při krmení obilovin s různou barvou obilky

Taste preferences of rabbits feeding with different colored grain
Anotace:
Diplomová práce se zabývá porovnáním struktury krmných směsí a zbytků krmiva po předložení hybridním králíkům Hyla. Namíchány byly dvě krmné směsi – kontrolní a pokusná. Pokusná směs obsahovala 10 % purpurové pšenice PS Karkulka, kontrolní 10 % běžné pšenice Vanessa. Pro zjištění velikostního zastoupení částic byly krmné směsi i zbytky krmiva separovány na sítech s různými velikostmi ok. Následně se …více
Abstract:
The thesis compares the structure of feed mixture and the feed residues after the feeding broilers rabbits Hyla. There were made two different feed mixtures – the control one and the experimental one. The experimental feed mixture contained 10 % of purple grain wheat called PS Karkulka. In the control one was used 10 % of wheat Vanessa with classical colour of grain. The feed mixtures and the feed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zootechnika / Krmivářství

Práce na příbuzné téma