Bc. Lenka Hejduková

Diplomová práce

Vlastnosti organických povlaků s obsahem kalcinovaného kaolínu - mullitu

The Properties of Organic Coating with Calcined Kaoline-Mullite
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hejduková, Lenka. Vlastnosti organických povlaků s obsahem kalcinovaného kaolínu - mullitu. Pardubice, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Organické povlaky a nátěrové hmoty

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.