Kateřina PROKOPCOVÁ

Diplomová práce

GALERIJNÍ ANIMACE V MUZEU STŘEDNÍHO POOTAVÍ

GALLERY ANIMATION IN THE MUSEUM OF THE OTAVA RIVER REGION
Anotace:
Obsahem diplomové práce je konfrontace získaných zkušeností z teoretické a praktické průpravy v době studia na ZČU v Plzni s realizacemi galerijních animací v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích. Vlastní galerijní animace byly realizovány k výstavě malíře Teodora Buzu s názvem výstavy Tanec barev. Teoretickou část tvoří náhled na galerijní animace a na interpretaci výtvarného díla. Jako podklad …více
Abstract:
The thesis is focused on confronting the theoretical and practical experience obtained during the studies at the University of West Bohemia in Plzen and the realization of gallery animations in the Museum of the Otava River Region in Strakonice. The gallery animations themselves were realized during the exhibition of Teodor Buzu called Colour Dance. The theoretical part is comprised of the analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROKOPCOVÁ, Kateřina. GALERIJNÍ ANIMACE V MUZEU STŘEDNÍHO POOTAVÍ. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická