Bc. Monika BÁBELOVÁ

Bakalářská práce

Titrační stanovení disociačních konstant vybraných látek

Titration determination of dissociation constants of selected substances
Anotace:
Disociační konstanta se řadí mezi základní charakteristiky chemických látek. Její zjištění je možné provést různými technikami, avšak jako nejjednodušší se jeví titrační stanovení, které s doplněním o vyhodnocení pomocí UV/VIS spektrometrie zajistí přesnost výsledků. Cílem práce je stanovení disociačních konstant vybraných látek titrací roztokem hydroxidu sodného s určením koncového bodu titrace za …více
Abstract:
The dissociation constant is one of the basic characteristics of chemical substances. Determination of the dissociation constant can be found by the different techniques, but the most simple of them is titration with evaluation by UV/VIS spectrometry ensures the accuracy of the results. The aim of the thesis is to determine the dissociation constants of selected substances by titration with sodium …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÁBELOVÁ, Monika. Titrační stanovení disociačních konstant vybraných látek. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.