Hedvika Pohlová

Bakalářská práce

Forgotten War: American Reflections on the Korean War

Forgotten War: American Reflections on the Korean War
Abstract:
The presented thesis examines the American cultural reflections on the Korean War in selected novels and their movie adaptations. The first theoretical chapter provides a historical and political context of the Korean War explaining the developments leading to the conflict and then the conflict itself. The second chapter then discusses the American Cold War policy relevant to the Korean War, the politics …více
Abstract:
Předložená práce zkoumá americkou kulturní reflexi korejské války ve vybraných dílech americké literatury a v jejich filmových adaptacích. První kapitola teoretické části se věnuje historickému a politickému kontextu korejské války a osvětluje události vedoucí ke konfliktu a následně konflikt samotný. Druhá teoretická kapitola se zabývá americkou politikou v době studené války, která ovlivnila korejskou …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pohlová, Hedvika. Forgotten War: American Reflections on the Korean War. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi