Bc. Ilona Valová

Bakalářská práce

Důsledky drogové závislosti ve vztahu k sociálnímu životu uživatele pervitinu

The Effects of Drug Addiction in Relation to Social Life of Meth Users
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na dopady užívání pervitinu na sociální život především z pohledu samotných uživatelů pervitinu. Práce je koncipována do dvou částí: teoretické a empirické. Teoretická část se věnuje vymezení hlavních pojmů jako je droga, drogová závislost a poté je popsán pervitin a konkrétní závislost na něm. V závěru teoretické části se věnuji sociálním vztahům, které bývají drogovou …více
Abstract:
This Bachelor's degree thesis deals with effects of using meth to social life as it is perceived by methamphetamine users. The document is conceived in two sections: theoretical and empirical. Theoretical section is dedicated to defining main terms like drug, drug addiction and then there is described methamphetamine and its addiction. The conclusion of the theoretical section deals with social relations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Michaela Vacková
  • Oponent: Mgr. Ingrid Čejková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta