Tereza ZÁMEČNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Zhodnocení procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb v Uherském Hradišti

The assessment of the social services development community planning process in the city of Uherské Hradiště.
Anotace:
Cílem této práce je zodpovědět na hlavní výzkumnou otázku a to "Jaké mají občané města Uherské Hradiště informace o komunitním plánování sociálních služeb v jejich městě a jak hodnotí komunitní plánován sociálních služeb." V teoretické rovině se tato bakalářská práce zabývá procesem komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Uherské Hradiště. Je rozdělena na pět na sebe navazujících částí …více
Abstract:
The goal of this thesis has been to answer the main research question : "What kind of information have the Uherské Hradiště town citizens about the planning of social services in their town and how evaluate the community planning of socail services." The bachelor thesis deals in the theoretical part with the process of community planning of development of social services in Uherské Hradiště. It is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Anna Krausová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁMEČNÍKOVÁ, Tereza. Zhodnocení procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb v Uherském Hradišti. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií