Bc. Tereza Hronková

Bakalářská práce

Obraz kolektivizace venkova v české společensko-kritické próze 60. let 20. století

The image of the collectivization of the Czech countryside in the Czech socially critical prose of the 1960s
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá obrazem kolektivizace ve vybraných dílech společensko-kritické prózy šedesátých let. Zaměřuje se na analýzu naratologické kategorie postavy v Smuteční slavnosti Evy Kantůrkové a Sekyře Ludvíka Vaculíka. V první části práce jsou vymezeny základní poznatky týkající se metodologie a literárně-historický kontext. V následujících částech jsou poznatky aplikovány na konkrétní díla …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the image of collectivization of the Czech countryside in the selected socially critical prose from the 1960s. It focuses on the analysis of the narratological category of a character in the novels Smuteční slavnost Eva´s Kantůrková and Sekyra by Ludvík Vaculík. Basic knowledge of the metodology and the literary-historical context is defined in the first part of the bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. David Kroča, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta