Julie Malíková

Bakalářská práce

Myšlení člověka a "myšlení" stroje

Man's Thought and Machine's "Thought"
Anotace:
Práce Myšlení člověka a "myšlení" stroje především analyzuje dva typy argumentů. První skupina argumentů se snaží doložit, že existují různé důvody, proč stroj nemůže myslet. Druhá tvrdí, že Turingův test není vhodné kritérium, na jehož základě by se mělo o schopnosti stroje myslet rozhodnout. Cílem práce však rozhodně není předložit jejich absolutní výčet. Záměrem je prozkoumat, zda je smysluplné …více
Abstract:
Thesis Man's Thought and Machine's "Thought" basically analyzes two types of arguments. The first argument group expounds that there are various reasons why machine cannot think. The second one says that Turing test is not the appropriate way how to ascertain whether machine thinks. But of course, presenting all of the approaches is not the aim of the analysis. The real intention is to explore if …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB1195

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2010
  • Vedoucí: Jaroslav Peregrin
  • Oponent: Martin Paleček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie a společenské vědy

Práce na příbuzné téma