Zuzana KUČEROVÁ

Bakalářská práce

The Possible Usage of the European Union Structural Funds for Communities and Their Semi-budgetary Organizations

The Possible Usage of the European Union Structural Funds for Communities and Their Semi-budgetary Organizations
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi čerpání dotací z Evropské unie. Teoretická část podrobně popisuje jednak všeobecně možnosti čerpání ze strukturálních fondů Evropské unie a dále se zaměřuje na aktuální situaci v České Republice, tedy na programovací období 2007-2013. Důraz je kladen především na operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost. Součástí je i část Projektový management, …více
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with the great possibility the EU has been offering and that is the providing of grants. The theoretical part contains further particulars about possible drawing from the EU Structural Funds as well as the description of current situation in the Czech Republic with emphasis on the Operational Programme Education for Competitiveness. The integral part is the project management …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2010
Identifikátor: 13943

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Novosák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUČEROVÁ, Zuzana. The Possible Usage of the European Union Structural Funds for Communities and Their Semi-budgetary Organizations. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe