Mgr. Johana Tkadlecová

Diplomová práce

Interakční styl učitelů na 1. stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Interactional style of teachers at the first primary school and his influence on the climate of the class
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám osobností učitele prvního stupně základní školy. Mým cílem bylo zjistit, jak se jednotliví učitelé projevují ve své třídě, jak je jejich žáci vnímají jako svého vyučujícího a jak se učitel podílí na utváření sociálního klimatu třídy. Obsahem teoretické části jsou základní poznatky o této problematice. Empirická část obsahuje výzkumné šetření, které bylo provedeno s …více
Abstract:
In my thesis I examine a personality of a first grade school teacher. The purpose of my thesis was to learn how individual teachers present themselves in their own classroom and in what manners pupils perceive them and how a teacher contributes in a creation of classroom´s social ambience. The theoretical part contains basic knowledge on this issue. The empirical part contains a research investigation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Hana Filová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy