Martina Vachalová

Bakalářská práce

Vnímání Corporate Social Responsibility kulturních projektů návštěvníky

Perception of Corporate Social Responsibility of Cultural Projects by Visitors
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje tématu vnímání společenské odpovědnosti firem (CSR - Corporate Social Responsibility) kulturních projektů návštěvníky. V teoretické části jsou popsány stěžejní pojmy jako CSR, tři pilíře CSR, udržitelnost a event marketing. Zároveň se v teoretické části nachází metodika prováděného výzkumu, výzkumné otázky a cíl. Praktická část popisuje vybrané kulturní projekty, dále …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of perception of corporate social responsibility (CSR - Corporate Social Responsiblity) of cultural projects by visitors. The theoretical part describes key concepts such as CSR, the three pillars of CSR, sustainability and event marketing. The theoretical part contains the methodology of the research, research questions and the goal as well. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Harantová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vachalová, Martina. Vnímání Corporate Social Responsibility kulturních projektů návštěvníky. Zlín, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe