Mgr. Jitka Bruncová

Master's thesis

Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové

Word cathegories occuring in fairy tales of Božena Němcová
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na užití a frekvenci slovních druhů ve vybrané pohádce Boženy Němcové. Cílem je zjistit, zda a do jaké míry se ve srovnávaných vydáních (1862, 1985, 2009) pohádky Kdo je hloupější mění slovnědruhové zastoupení a zda je možné využit pohádkové texty ve vyučování českého jazyka na 1. st. ZŠ. Okrajově se budeme zabývat vybranými slovy z textu, u kterých předpokládáme, že by …more
Abstract:
This diploma thesiss is focused on the use and the frequency of use of word classes in the fairytale from Božena Němcová called "Kdo je hloupější". The main object is to find wheather and how much the representation of various word classes changes in versions published in 1862,1985 and 2009 and if it is possible to use fairytale´s texts for childern´s education of the czech language in the first level …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2012
  • Supervisor: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Hana Borovská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training

Theses on a related topic