RNDr. Pavlína Karásková, Ph.D.

Disertační práce

Perfluorinated Compounds in Environmental Matrices

Perfluorinated Compounds in Environmental Matrices
Anotace:
V posledních 50 letech je stav životního prostředí a jeho kontaminace antropogenními látkami předmětem rostoucího zájmu veřejnosti. Některé sloučeniny mají omezenou mobilitu danou buď nízkou těkavostí či rozpustností. Některé jsou produkovány v tak malých množstvích, že přestože vykazují toxický potenciál, nepředstavují pro lidské zdraví ani životní prostředí žádné nebo jen minimální riziko. Na druhou …více
Abstract:
In the last 50 years, the state of the environment and its contamination by anthropogenic compounds has been subject of growing public interest. Some compounds have limited mobility due to either low volatility or solubility. Some are produced in such small quantities that even if they exhibit toxic potential they only pose a minimal risk to human health or to the environment. On the other hand, there …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 11. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D., Pernilla Nizzetto Bohlin, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí