Bc. Ingrida Škerdová

Diplomová práce

Determinanty hodnoty času v ČR

Determinants of the value of time in the Czech Republic
Abstract:
The topic of this diploma thesis is the value of travel time in the Czech Republic and the determinants that influence this value. In the first part of the thesis is defined time travel value and literary research. The second part of the thesis contains the procedure for creating a questionnaire, collecting data, descriptive statistics of the data set, defining the used model and summarizing the results …více
Abstract:
Témou tejto diplomovej práce je hodnota cestovného času v Českej republike a determinanty, ktoré túto hodnotu ovplyvňujú. V prvej časti práce je zadefinovaná hodnota cestovného času a predstavená literárna rešerš. Druhá časť práce obsahuje postup pri tvorbe dotazníku, zber dát, popisné štatistiky dátového súboru, zadefinovanie použitého modelu a zhrnutie výsledkov.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bára Karlínová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii

Práce na příbuzné téma