Bc. Kamila Hrnčířová

Bachelor's thesis

Dech jako jednotící element hlasového projevu uměleckého souboru na základě Dalcrozeho metody

Breath as an unifying element of the ensemble's vocal expression based on Dalcroze's method
Anotácia:
Bakalářská práce "Dech jako jednotící element hlasového projevu uměleckého souboru na základě Dalcrozeho metody" pojednává o Dalcrozeho metodě rytmická gymnastika a zabývá se rolí rytmu dechu na hlasový projev uměleckého souboru. Práce se problematikou zabývá také z fyziologického a psychologického hlediska.
Abstract:
This bachelor thesis called „Breath as an unifying element of the ensemble's based on Dalcroze's method“ concerns Dalcroze's method eurythmics and it deals with the role of the breath rhythm in the ensemble's vocal expression. The thesis also includes standpoints of physiology and psychology.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2020
  • Vedúci: doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Theatre Science

Práce na příbuzné téma