Zuzana Kubicová

Master's thesis

Rozhodovací proces rodičů při výběru zájmového kroužku svých dětí

The parent´s desicion-making process of choosing clubs for their children
Abstract:
Tato diplomová práce popisuje teorii marketingového výzkumu se zaměřením na jeho typy a metody. Cílem práce je analýza rozhodovacího procesu rodičů při výběru zájmových kroužků pro jejich děti. Prostřednictvím dotazníkového šetření bude poodhalen postup rozhodování při výběru kroužků a dále bude zjištěno, jaké je povědomí veřejnosti o atletice a o projektu Atletika pro děti.
Abstract:
This dissertation will describe the theory of Market Research focussing on the types and methods. The aim of the thesis is to analyse parent´s decision-making process when they are choosing clubs for their children. I will uncover the process of decision-making by questionnaire and will also find out the level of public awareness of athletics and the Athletics for kids project.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2016
  • Supervisor: Radek Tahal
  • Reader: Jitka Vindušková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48551