Bc. Josef BAŽANT

Master's thesis

Demografické dopady epidemie AIDS v subsaharské Africe a jejich socioekonomické souvislosti se zaměřením na Botswanu

Demographic Impacts of the AIDS Epidemic in Sub-Saharan Africa and their Socioeconomic Connections with a Focus on Botswana
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá stavem epidemie HIV/AIDS v regionu subsaharské Afriky, zejména jejími demografickými důsledky a jejich socioekonomickými a environmentálními souvislostmi. První kapitola poskytuje obecný vhled do problematiky HIV/AIDS v subsaharské Africe, stručně porovnává stav epidmie s jinými regiony a zmiňuje se o prevenci či léčbě HIV/AIDS nebo o mezinárodním úsilí na zmírňování dopadů …viac
Abstract:
The master thesis treats the situation of HIV/AIDS epidemic in Sub-Saharan African region, particularly its demographic effects and their socioeconomic and environmental connections. The first chapter provides general awareness about HIV/AIDS in Sub-Saharan Africa, shortly compare local situation to other regions, mention prevention or treatment of HIV/AIDS or international effort to moderate impacts …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2012
Zverejniť od: 3. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAŽANT, Josef. Demografické dopady epidemie AIDS v subsaharské Africe a jejich socioekonomické souvislosti se zaměřením na Botswanu. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.1.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 3. 1. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses k20t34 k20t34/2
5. 1. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.