Mgr. Bc. Markéta Fischerová

Diplomová práce

Srovnání právních účinků zápisů práv k nemovitostem a zápisů průmyslových práv

Comparison of Estate Registration and Registration of Industrial Property Rights
Anotace:
Cílem práce je srovnání charakteristik společných pro zápisy práv k nemovitostem a průmyslových práv. Práce se věnuje otázkám obsahu jednotlivých evidencí, katastru nemovitostí, rejstříků Úřadu průmyslového vlastnictví a Státní odrůdové knihy. Zabývá se rovněž průzkumem žádostí o zápis, povahou jednotlivých zápisů a jejich právními účinky.
Abstract:
The objective of the thesis is the comparison of common characteristics of estate registration and registration of industrial property rights. Thesis describes the content of various registers (the Cadaster, registers of the Industrial Property Office and the State Variety Book). It is also focused on the survey of applications for registration, on the character of records and the time they take the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta