Bc. Lenka Tvrzická

Diplomová práce

Tvorba a ověření pracovního sešitu pro výuku oboru prodavač

Creation and Validation of Worksheets for Shop Assistants
Anotace:
V této diplomové práci se zabývám ověřením a tvorbou pracovního sešitu. Pracovní sešit, který ověřuji, jsem vytvořila jako součást své bakalářské práce. V úvodu je zdůvodněn výběr tématu mé diplomové práce. V teoretické části práce se zabývám charakteristikou učebního oboru prodavač, profilem absolventa a odbornými kompetencemi pro tento obor. V navazující kapitole popisuji význam přípravy učitele …více
Abstract:
This master thesis deals with the workbook evaluation and creation. The workbook that is evaluated was created as a part of the bachelor thesis. In the introduction, the choice of the topic is clarified. In the theoretical part, the branch Shop assistant is characterized, and furthermore, the graduate profile with professional competencies typical for this branch. The aim of the next chapter is to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy

Práce na příbuzné téma