Robert Glöckl

Disertační práce

The potential of the Common Assessment Framework to improve organizational quality in a public sector organisation

The potential of the Common Assessment Framework to improve organizational quality in a public sector organisation
Anotace:
Tato disertační práce by měla povzbudit dílčí podjednotky veřejné správy k tomu, aby ve své oblasti zavedly řízení kvality. Mnozí jsou odrazováni tím, že vzhledem k přísným hierarchiím ve veřejné službě není možné nebo není dovoleno provádět sebehodnocení z vlastní iniciativy. Jiní jsou odrazováni skutečností, že v této oblasti je k dispozici příliš málo know-how a individuálních kompetencí, a …více
Abstract:
With the help of this dissertation, sub-areas of public administration should be encouraged to establish quality management in their field. Many shy away from the fact that, due to strict hierarchies in the public service, it is not possible or al- lowed to carry out self-assessments on their own initiative. Others are discouraged by the fact that too little know-how and individual competence is …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 2. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
  • Oponent: Helena Chládková, doc. Ing., Ph.D., Ladislav Skořepa, externi, Jan Havránek, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta