Dominika Kopčiková

Bakalářská práce

Rosa Parks as a symbol of women's issues and roles in the Civil Rights Movement

Rosa Parks symbolem ženského postavení během Afroamerického hnutí za občanská práva
Abstract:
The work focuses on the role of Rosa Parks in the civil rights struggle, mainly on her participation in the Montgomery Bus Boycott. The first chapter provides information on the historical development of racial segregation in the United States. The description and further analysis of the boycott itself are included in the following part of the thesis. The last chapter is dedicated to Afro-American …více
Abstract:
Tato práce se zabývá rolí Rosy Parks v Afro-Americkém boji za občanská práva, zejména na jejím podílení se na bojkotu městské dopravy v Montgomery. První kapitola poskytuje informace o historickém vývoji rasové segregace ve Spojených Státech Amerických. Popis a následná analýza samotného bojkotu jsou obsaženy v další částí této práce. Poslední kapitola je věnovaná afro-americkým ženám. Tato kapitola …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kopčiková, Dominika. Rosa Parks as a symbol of women's issues and roles in the Civil Rights Movement. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk - specializace v pedagogice

Práce na příbuzné téma