Bc. Robert Pšenko

Master's thesis

Návrh nového občanského zákoníku z pohledu ústavního práva

Draft of the New Civil Code in Term of the Czech Constitutional Law
Abstract:
Tato práce se zabývá rekodifikací českého soukromého práva občanským zákoníkem České republiky, který byl publikován ve sbírce zákonů pod č. 89/2012. V práci se autor snaží nahlížet na nový občanský zákoník z pohledu ústavního práva a zkoumá tak konformitu zákona s ústavními základy a principy. Zaměřuje se na obecnou problematiku výkladu nového zákona v rámci pravidel v něm stanovených a také pravidel …more
Abstract:
This paper focuses on recodification of Czech private law by new Czech Civil Code, published as No. 89/2012 Coll. In this paper author tries to scrutinize new Civil Code from the point of view of constitutional law and analyzes conformity of the new code with constitutional principles and theorems. The author then focuses on general questions of interpretation of the code in terms of rules of law embodied …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 5. 2012
  • Supervisor: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
  • Reader: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta