Inez Naaki Vanderpuye

Diplomová práce

The effects of food security on the socio-economic development of women and children in Ghana. A case study of the Great Accra region

The Effect of Food Security on the Socio-Economic Development of Women and Children in Ghana. A Case Study of the Greater Accra Region
Anotace:
Tato studie zkoumá vliv potravinového zabezpečení na socioekonomický rozvoj žen a dětí v Ghaně. První část pojednává o představě stavu v oblasti potravinového zabezpečení v celosvětovém měřítku s větším zaměřením na Ghanu a snaží se nastínit hlavní cíle studie. Teoretická část dále vysvětluje hlavní pojmy potravinového zabezpečení, čtyři pilíře zajišťování potravin, charakteristiky, rozsah, klíčové …více
Abstract:
This study examines the effect of food security on the socio-economic development of women and children in Ghana. The first part discusses the concept of food security situations in globally, with more emphasis on Ghana and tries to outline the main objectives of the study. The theoretical part further explains the main concepts of food security, the four pillars of food security, the characteristics …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
  • Oponent: Zbyšek Korecki, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií